De muziekwerken uitgezonden via Radio Djolina
deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Radio Djolina heeft toestemming voor
gebruik verkregen via Radionomy voor meer info zie radionomy.com Het gebruik van
de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen  is
uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te
downloaden, (weder)verkopen, kopieren, verspreiden, op dragers  vastleggen ed.

Wij danken u voor het in acht nemen van deze regels